Thứ Hai, 30/03/2020
Home / Bất động sản / Bình Dương thu hồi nhiều khu đất do Công ty Cao su Dầu Tiếng quản lý

Bình Dương thu hồi nhiều khu đất do Công ty Cao su Dầu Tiếng quản lý

UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định thu hồi 25 khu đất với tổng diện tích gần 80.000m2 đất của công ty TNHH Một thành viên Cao su Dầu Tiếng quản lý và giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Dầu Tiếng tiếp nhận quản lý.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Dương thì việc thu hồi dựa trên các luật định, căn cứ và xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương tại tờ trình số 813/TTr-STNMT ngày 30/12/2019. 

UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định thu hồi 25 khu đất có tổng diện tích 79.926,1m2 do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng (Công ty Cao su Dầu Tiếng) quản lý, sử dụng tại thị trấn Dầu Tiếng và các xã Thanh Tuyền, Định Hiệp, Long Hoà, Long Tân, Minh Hoà, Thanh An, Định An (huyện Dầu Tiếng).

Theo đó, các khu đất UBND tỉnh Bình Dương thu hồi của Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng đa phần tại các khu nông trường như: Bến Súc; Đoàn Văn Tiến, Long Hòa, Long Tân, Minh Thạnh và Phan Văn Tiến…

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh Bình Dương giao trách nhiệm cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dầu Tiếng và UBND huyện Dầu Tiếng phối hợp với công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng thực hiện bồi thường, thanh lý tài sản trên đất theo đúng quy định.

Đồng thời, tỉnh Bình Dương giao UBND huyện Dầu Tiếng có trách nhiệm xây dựng phương án sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội của địa phương với từng khu đất; trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương và giao đất, cho thuê đất trước khi triển khai đầu tư xây dựng…

Danh sách 25 khu đất được UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng quản lý

Danh sách 25 khu đất được UBND tỉnh Bình Dương ra Quyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng quản lý

Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng có trách nhiệm phối hợp với UBND huyện Dầu Tiếng thực hiện bồi thường thanh lý tài sản trên đất theo quy định; Bàn giao quỹ đất thu hồi cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Dầu Tiếng theo đúng quy định.

Được biết, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng vừa tổng kết tình hình sản xuất năm 2019 với tổng doanh thu là 2.063,79 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ cao su là 1.485,92 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 631,48 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 188,17 tỷ đồng; nộp về Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam 449,37 tỷ đồng.

Nguồn: tuoitrethudo.com.vn