Thứ Ba, 26/05/2020
Home / Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Tập đoàn Yeah1 tổ chức ĐHCĐ thường niên

Ngày 20/05/2020; Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) đã tổ chức ĐHCĐ ông Thường niên 2020, với các nội dung tăng trưởng và định hướng cho giai đoạn mới được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, dự án phát triển nền tảng số ...

Doanh nghiệp cần động lực để tái sản xuất

4 tháng đầu năm, cả nước có 37.600 doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập mới, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số DN ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 33,6%. Những tác động của dịch COVID-19 đối với cộng đồng DN rất nặng nề. ...