Chủ Nhật, 20/09/2020
Home / Kinh tế / Đầu tư

Đầu tư

Khánh thành Trung tâm yến sào Việt Nam

Ngày 24/06/2020; Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Sơ chế Yến sào Việt Nam, nâng cao giá trị cho sản phẩm yến sào Việt Nam hoàn thành giới thiệu chuỗi dẫn sản phẩm yến sào Việt Nam, ...

Không đạt chỉ tiêu vì thiếu sát thực

Trong khi đa phần các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Võ Nhai nhiệm kỳ 2015-2020 đều đạt và vượt khá cao thì chỉ tiêu về tỷ trọng và tăng trưởng ngành Thương mại – Dịch vụ (TMDV) lại đạt rất thấp. Thực tế ...

Cởi nút thắt khu vực tư để thúc kinh tế phát triển

Cho rằng, tăng trưởng của khu vực tư nhân sẽ thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trên con đường trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao, các đối tác phát triển khuyến nghị, Việt Nam nên tập trung cởi bỏ các nút thắt để có một ...

Bảo hiểm ở Việt Nam thay đổi theo cuộc cách mạng 4.0

Ngày 13 và 14/11/2019; tại TP.HCM đã diễn ra diễn đàn và triển lãm Quốc gia về Bảo hiểm Việt Nam 2019, với chủ đề “Chiến lược đột phá Phát triển thị trường Bảo hiểm Việt Nam trong cuộc CMCN lần thứ 04”, do Tập đoàn IEC và Hiệp hội ...