Home / Kinh tế / Công nghiệp / Cơ hội hợp tác giữa Đức – VN từ dự án điện mặt trời áp mái

Cơ hội hợp tác giữa Đức – VN từ dự án điện mặt trời áp mái

Từ ngày 27 đến 29/05/2019, hơn 20 doanh nghiệp thương mại và công nghiệp của Đức đã có chuyến tham quan thực tế hệ thống điện mặt trời áp mái tại TP.HCM

Chuyến tham quan cung cấp cho lãnh đạo của các công ty cái nhìn toàn cảnh về việc phát triển một dự án điện mặt trời, giúp họ quyết định mô hình đầu tư phù hợp cho doanh nghiệp và trực tiếp kết nối với các công ty điện mặt trời của Đức đang đầu tư vào khu vực Đông Nam Á. Chương trình phát triển dự án – PDP của GIZ, trong khuôn khổ Sáng kiến các Giải pháp Năng lượng Đức của Bộ Kinh Tế và Năng lượng Cộng hòa Liên Bang Đức – BMWi, tổ chức.

Trong 03 ngày đoàn tham quan thực tế dự án điện mặt trời áp mái 850 kWp  tại Long An, do công ty điện mặt trời Đức tại Long An. Đoàn tham quan Trung tâm Đào tạo kỹ thuật điện mặt trời để trao đổi các vấn đề thực tế trong hoạt động lắp đặt, vận hành, bảo trì cũng như an toàn được cung cấp bởi chủ dự án.

Hội thảo chuyên đề về đầu tư diễn ra sau chuyến tham quan sẽ cung cấp thông tin đầy đủ về thị trường, cơ chế và phân tích về các mô hình đầu tư của dự án điện mặt trời áp mái, đồng thời đem đến cho các doanh nghiệp cơ hội kết nối với các nhà đầu tư và công ty dịch vụ Đức hiện đang thực hiện các dự án tại Việt Nam. Ngày thứ 03 của chuyến tham quan, PDP hỗ trợ kết nối các cuộc họp trao đổi hợp tác kinh doanh và khảo sát thực địa ngay tại nhà máy theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Ứng dụng điện mặt trời áp mái đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á trong những năm gần đây, nhờ vào cường độ bức xạ mặt trời cao, chi phí đầu tư giảm và sự đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện các chỉ tiêu về phát triển bền vững và chống biến đổi khí hậu. Vì vậy, thị trường năng lượng tái tạo này đang thu hút sự quan tâm và đem lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh cho các nhà cung ứng giải pháp và tài chính quốc tế.

Tuy nhiên; do hạn chế về thông tin và kiến thức về ứng dụng điện mặt trời áp mái, nhiều dự án tiềm năng trong ngành công nghiệp và thương mại hiện đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Mục tiêu của chuyến tham quan thực tế hệ thống điện mặt trời áp mái lần này chính là để hỗ trợ giải quyết những hạn chế nêu trên, nhằm thúc đẩy việc thực hiện thành công các dự án.

Chương trình Phát triển Dự án PDP của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã và đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam trong việc đánh giá khả thi của các dự án điện mặt trời áp mái và kết nối kinh doanh với các công ty điện mặt trời tin cậy của Đức.

T.T