Home / Tin tức / Bạc Liêu: Lúa chất lượng cao dễ tiêu thụ

Bạc Liêu: Lúa chất lượng cao dễ tiêu thụ

Hiện lúa vụ hè thu muộn được thương lái về đồng thu mua mạnh, giá tăng trở lại. Ở các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân (Bạc Liêu) nông dân đang thu hoạch lúa cho biết: Một số giống như Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9 bán lúa tươi tại ruộng 5.400-5.500 đ/kg, tăng 400-500 đ/kg so đầu tháng 8/2019. Trong khi đó lúa IR50404 giá 5.100  đ/kg, tăng 200 đ/kg.

Anh Trần Vũ Luôn, nông dân canh tác 15 công lúa Đài Thơm 8 nói: Năng suất lúa mùa này tuy thấp, khoảng 35 giạ/công (hơn 700 kg/công) không bằng lúa vụ ĐX chính vụ (1,1-1,2 tấn/công). Tuy nhiên, nhờ giá lúa tăng sau khi trừ chi phí còn lời 2-3 triệu đồng/công.

Theo nguồn tin từ thương lái, giá lúa tăng do các DN đang tăng mức thu mua khi thị trường xuất khẩu có dấu hiệu tăng từ một số nước nhập khẩu gạo trong khu vực Châu Á.

Theo NNVN