Home / Tin tức / Khánh Hòa: 182 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Anh

Khánh Hòa: 182 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Anh

Năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh Khánh Hòa có 182 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh (HS) lớp 3, 4, 5, với 1.648 lớp và 50.800 HS, đạt tỷ lệ 88,9%, tăng 12 trường so với năm trước.

Trong đó, có 136 trường, tăng 22 trường tổ chức dạy tiếng Anh chương trình 4 tiết/tuần, với 34.065 HS/1.061 lớp. Có 11.961 HS lớp 3 học chương trình tiếng Anh 4 tiết/tuần, đạt tỷ lệ 74,7%, tăng 14,2% so với năm học trước. Có 12.206 HS lớp 1 và 2 được làm quen với tiếng Anh, đạt tỷ lệ 26,3%, tăng 13,2% so với năm học trước.

Theo mục tiêu đề ra trong chương trình tiếng Anh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến năm 2025, tất cả HS từ lớp 3 đến lớp 5 đều được học tiếng Anh 4 tiết/tuần.

Theo báo Khánh Hòa