Home / Bất động sản / Đà Nẵng: duy trì tiến độ thi công một số công trình trọng điểm

Đà Nẵng: duy trì tiến độ thi công một số công trình trọng điểm

Theo báo cáo thống kê tình hình kinh tế – xã hội thành phố của Cục Thống kê thành phố, trong 8 tháng đầu năm 2019, tiến độ thi công ở các dự án trọng điểm được duy trì về sản lượng thi công.

dự án khu công nghệ cao

Cụ thể, dự án Phát triển bền vững thành phố tính từ khi khởi công đến cuối tháng 8-2019 đã thực hiện được 3.654 tỷ đồng, đạt 48,02%  tổng mức đầu tư.

Trong đó, tiến độ thi công từ đầu năm 2019 đến nay ước thực hiện 459 tỷ đồng, đạt 56,76% kế hoạch năm. Dự án Khu Công nghệ cao thực hiện được 2.405 tỷ đồng, đạt 27,2% trên tổng mức dự kiến đầu tư; trong đó, 8 tháng đầu năm 2019, dự án đã thực hiện trên 216,5 tỷ đồng, đạt 98,4% kế hoạch năm.

Dự án đê kè biển Liên Chiểu (đoạn từ Xuân Thiều đến Nam Ô) thực hiện được trên 79 tỷ đồng, đạt 47,02% tổng mức đầu tư. Dự án san nền Khu liên hợp thể dục-thể thao Hòa Xuân đã thực hiện được 228 tỷ đồng, đạt 45,78%  so với tổng mức đầu tư; từ đầu năm 2019 đến nay thực hiện 24 tỷ đồng, đạt 23,04% kế hoạch năm.

Theo báo Đả Nẵng