Home / Bất động sản / DNNN phải thực hiện đấu giá khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

DNNN phải thực hiện đấu giá khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khi bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện theo hình thức đấu giá.

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải thực hiện theo hình thức đấu giá. Ảnh: T.T.

Do gặp vướng mắc, một số địa phương hỏi Bộ Tài chính về quy định bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của doanh nghiệp nhà nước gắn liền với quyền thuê đất.

Theo Bộ Tài chính, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (bao gồm cả các công ty trực thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước) phải thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả đất được Nhà nước cho thuê trả tiền hàng năm) báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với nhà, đất thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo hình thức đấu giá. Khi xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì giá khởi điểm của tài sản trên đất phải bảo đảm phù hợp với giá trị thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại.

Giá khởi điểm của quyền sử dụng đất được xác định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng phổ biến trên thị trường theo mục đích sử dụng mới của khu đất tại thời điểm có quyết định bán của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định hiện hành về xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Bộ Tài chính cho biết, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan./.

Theo Thời báo Tài Chính