Home / Doanh nghiệp / Thu hút lao động ở các doanh nghiệp: Luôn gặp khó!

Thu hút lao động ở các doanh nghiệp: Luôn gặp khó!

Qua khảo sát tình hình lao động ở các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, chỉ có khoảng 16% doanh nghiệp có sử dụng dịch vụ giới thiệu việc làm (GTVL) của Trung tâm GTVL tỉnh, còn lại là do doanh nghiệp tự tổ chức tuyển dụng lao động. Con số trên cho thấy nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến công tác tư vấn và GTVL.

Người lao động làm việc tại Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên (huyện Phước Long). Ảnh: K.T

Hiện nay, Trung tâm GTVL tỉnh đã phát triển sàn giao dịch việc làm cho người lao động ở 64/64 xã, phường, thị trấn của tỉnh. Năm 2018, Trung tâm GTVL tỉnh đã tổ chức 35 phiên giao dịch việc làm và thu hút hàng trăm lao động tham gia. Đội ngũ lao động này chủ yếu đi lao động ngoài tỉnh thông qua tuyển dụng từ các doanh nghiệp ngoài tỉnh.

Còn doanh nghiệp trong tỉnh cần lao động, nhưng lại không tuyển dụng được lao động mới là do không tham gia các sàn giao dịch, tư vấn và GTVL, chưa thật sự quan tâm đến quyền và lợi ích của người lao động. Bên cạnh đó, hoạt động của tổ chức Công đoàn ở nhiều công ty, xí nghiệp khá mờ nhạt; Công đoàn chưa thật sự trở thành nơi đặt niềm tin và bảo vệ các quyền, lợiích hợp pháp của người lao động nên người lao động không tha thiết, gắn bó với doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, tại một số doanh nghiệp, khi vai trò của Công đoàn được phát huy, tổ chức này không chỉ là nơi gắn kết, phát huy sức mạnh, bảo vệ quyền lợi của người lao động, mà còn tham gia hiến kế và thực hiện tốt việc tuyển dụng, đào tạo lao động cho doanh nghiệp. Điển hình như Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên (huyện Phước Long). Doanh nghiệp này đã tạo ra môi trường tốt cho người lao động cống hiến; đồng thời phát huy trách nhiệm, vai trò của người lao động. Vì vậy, hiện nay đã có gần 800 lao động ở địaphương làm việc tại công ty với mức thu nhập bình quân khoảng 7 triệu đồng/người/tháng.

Để giải quyết bài toán nguồn lao động phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp, cùng với đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp và Trung tâm GTVL, các doanh nghiệp cần tạo môi trường làm việc cho người lao động thông qua phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và thỏa ước lao động. Trong đó, cần thu hút lao động bằng các chính sách về tiền lương, chế độ, môi trường làm việc, và cả việc tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội được thăng tiến.

Nguồn: baobaclieu.vn