Home / Tin tức / Khai mạc Triển lãm “50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”

Khai mạc Triển lãm “50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”

Sáng 12/9, tại Hà Nội, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức Lễ Khai mạc Triển lãm “50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã đến dự và cắt băng Khai mạc Triển lãm.

Triển lãm là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng là 50 năm hình thành Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy và các đại biểu cắt băng Khai mạc Triển lãm

Triển lãm “50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch” gồm hơn 200 bức ảnh, tư liệu bao gồm 3 phần, giới thiệu những chặng đường lịch sử, những mốc sự kiện đáng nhớ từ khi Chủ tịch Hồ Chí Mnh bắt đầu về ở và làm việc trong khu vực này cho đến sự kiện Người qua đời (1954-1969). Quá trình hình thành, phát triển Khu di tích; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích từ 1969- 2019.

Triển lãm góp phần khẳng định: qua nửa thế kỷ hoạt động và phát triển, Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã làm tốt công tác bảo tồn di sản văn hóa của Người, đồng thời không ngừng phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh thông qua việc nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày tư liệu, hiện vật và tuyên truyền giáo dục rộng rãi bằng nhiều hình thức phong phú tới các địa phương trong nước và quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy tham quan Triển lãm

Dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng, Chính phủ, Bộ VHTTDL, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể quần chúng cùng với nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, Khu di tích đã thực sự trở thành nơi hội tụ tình cảm của nhân dân trong nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, trở thành một “trường học lớn” để nghiên cưu, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khu di tích là một địa chỉ đỏ về lịch sử- văn hóa- du lịch của Việt Nam và thế giới để mãi mãi vinh danh người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.

Nguồn: bvhttdl.gov.vn