Home / Tin tức / Sẽ thu hồi trên 45.000 m2 đất để xây dựng nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi

Sẽ thu hồi trên 45.000 m2 đất để xây dựng nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi

Tại kỳ họp thứ 9 (chuyên đề) vừa qua, HĐND tỉnh khóa XI đã thống nhất ban hành nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện bổ sung năm 2022 đối với dự án Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết.

Cụ thể, HĐND tỉnh nhất trí chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích là 821 m2. Thu hồi đất với diện tích 45.050 m2.

Theo Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh, dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở xã hội tại xã Tiến Lợi, TP. Phan Thiết thuộc danh mục dự án nhóm B, được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 04 ngày 8/5/2022. Việc đầu tư dự án để xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc đầu tư nhà ở xã hội. Đây là dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai và có sử dụng đất trồng lúa. Việc ban hành nghị quyết để chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và nhà nước thu hồi đất đối với dự án này là cần thiết để địa phương cập nhật bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Dự án có tổng diện tích 45.050m2, trong đó sử dụng 821 m2 đất trồng lúa, còn lại là đất khác.

Nguồn: baobìnhthuan.com.vn