Home / Doanh nghiệp / IPP Air Cargo cam kết lựa chọn thủ tục đầu tư trong nước khi lập hãng bay

IPP Air Cargo cam kết lựa chọn thủ tục đầu tư trong nước khi lập hãng bay

Một tàu bay của IPP Air Cargo (Ảnh: IPP).

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần IPP Air Cargo khẳng định đã và đang tiến hành thực hiện các thủ tục đầu tư thành lập công ty như các công ty trong nước.

Công ty cổ phần IPP Air Cargo vừa có văn bản gửi Bộ GTVT cam kết cam kết lựa chọn thủ tục đầu tư trong nước khi thành lập hãng hàng không vận tải hàng hóa.

Văn bản do ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐQT Công ty IPP Air Cargo cho biết, tại mục 2, Điều 16, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư: có nêu: “Đối với các hoạt động đầu tư kinh doanh thực hiện tại Việt Nam, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài được quyền lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài. Trong trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài không được thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài.”

Chủ tịch IPP Air Cargo xác nhận: Công ty Cổ phần IPP Air Cargo cam kết áp dụng theo điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước. Và hiện nay, chúng tôi đã và đang tiến hành thực hiện các thủ tục đầu tư thành lập công ty như các công ty trong nước.

“Công ty cổ phần IPP Air Cargo đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục hỗ trợ giải trình để Thủ tướng Chính phủ sớm có chủ trương cấp phép hoạt động cho hãng hàng không vận chuyển hàng hóa IPP Air Cargo”, ông Nguyễn Hạnh đề xuất.

Liên quan đến việc một số thành viên HĐQT Công ty cổ phần IPP Air Cargo có hai quốc tịch, ngày 31/8/2022, HĐQT đơn vị này đã họp và biểu quyết thông qua việc Công ty cổ Phần IPP Air Cargo áp dụng theo điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định áp dụng đối với nhà đầu tư trong nước.

Tại thời điểm 31/8/2022, 5 thành viên HĐQT của Công ty cổ phần IPP Air Cargo gồm các ông/bà: Nguyễn Hạnh; Nguyễn Phi Long; Lê Hồng Thủy Tiên; Nguyễn William Hiếu; Vũ Hoàng Long.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị Bộ GTVT rà soát, kiểm tra về tình trạng quốc tịch của các cổ đông. “Trường hợp có cá nhân mang 2 quốc tịch, thì việc lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước hoặc nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư”, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị.

Nguồn: baodautu.vn