Home / Tin tức / Nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Ngày 19/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11 về việc nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ngay khi chỉ thị được ban hành, hội khuyến học các cấp trong tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội Khuyến học tỉnh biên tập và phát hành 2 bản tin “Khuyến học Lào Cai” với số lượng 2.000 cuốn và 1.000 cuốn “Đôi điều về khuyến học”, 20.000 tờ gấp tuyên truyền. Qua đó giúp người dân, hội viên hiểu rõ hơn về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và tổ chức hội.

Năm 2021 và năm 2022, thực hiện chủ đề “Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức hội”, Hội Khuyến học tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn về việc củng cố, kiện toàn chi hội khuyến học khu dân cư; về việc tiếp tục củng cố, kiện toàn, thành lập ban khuyến học trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời, tiếp tục xây dựng, kiện toàn tổ chức hội, đẩy mạnh phát triển hội viên theo Điều lệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Có 5/9 hội khuyến học cấp huyện suy tôn đồng chí bí thư huyện ủy làm chủ tịch danh dự; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh.

Qua thực hiện đã có kết quả tốt, nhiều chi hội khu dân cư được củng cố, kiện toàn, số hội viên tăng (toàn tỉnh hiện có 192.352 hội viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IV đề ra). Thực hiện phong trào học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập, năm 2021, toàn tỉnh có 146.668 gia đình được công nhận gia đình học tập (chiếm 82,6%); 605 dòng họ được công nhận dòng họ học tập (chiếm gần 50%); 1.380 cộng đồng được công nhận cộng đồng học tập (chiếm 88,1%); 845 đơn vị được công nhận đơn vị học tập (chiếm 98,7%).

Cùng với đó, hội khuyến học các cấp còn làm tốt vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bằng những việc làm cụ thể. Tiêu biểu như năm 2021 và 6 tháng năm 2022, hội khuyến học các cấp đã phối hợp với các tổ chức, địa phương vận động 424 học sinh bỏ học hoặc có nguy cơ bỏ học đi học trở lại… Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Tỉnh đoàn…

Hội Khuyến học tỉnh Lào Cai trao thưởng của tỉnh cho học sinh đoạt giải Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2020.

Công tác xây dựng quỹ khuyến học được các cấp hội thực hiện hiệu quả. Tính đến tháng 9/2022, quỹ khuyến học các cấp đã đạt hơn 12 tỷ đồng (bình quân đạt 16.438 đồng/người dân). Từ nguồn quỹ khuyến học đã trao học bổng, hỗ trợ hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, vươn lên trong học tập và khen thưởng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Mặc dù trong thời gian ngắn và có nhiều khó khăn do dịch Covid-19, nhưng hội khuyến học các cấp trong tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã triển khai hiệu quả Chỉ thị 11, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội, đưa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập lên tầm cao mới.

Nguồn: baolaocai.vn