Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Jica hỗ trợ đảm bảo an toàn thực phẩm nông thuỷ sản Việt Nam

Jica hỗ trợ đảm bảo an toàn thực phẩm nông thuỷ sản Việt Nam

Ngày 20/07/2023 – Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Văn phòng Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp tổ chức lễ bàn giao thiết bị tài trợ và khai trương Phòng kiểm nghiệm, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án Viện trợ không hoàn lại “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm cho Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (RETAQ)”. Dự án Viện trợ không hoàn lại này của JICA có tổng giá trị lên tới 1,2 tỉ yên (tương đương khoảng 10,9 triệu USD tại thời điểm ký Thỏa thuận viện trợ).

Trong thời gian 2019-2023, thông qua Dự án, Chính phủ Nhật Bản đã cung cấp cho Trung tâm RETAQ nhiều trang thiết bị hiện đại để xây dựng hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đồng thời hướng dẫn quản lý vận hành nhằm đảm bảo các trang thiết bị được sử dụng hiệu quả tại Trung tâm RETAQ – là cơ sở hạ tầng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đầu tư xây dựng bằng ngân sách của Chính phủ Việt Nam.

Tiếp nối dự án Viện trợ không hoàn lại trên, JICA sẽ triển khai dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng an toàn thực phẩm góp phần phát triển nông nghiệp bền vững” nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng lực của Trung tâm RETAQ, đồng thời tăng cường năng lực kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cho các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam.

Tại lễ bàn giao thiết bị tài trợ và khai trương phòng kiểm nghiệm, ông Trần Thanh Nam – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Sugano Yuichi – Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã ký Biên bản thảo luận cho Dự án Hợp tác kỹ thuật này với thời gian thực hiện trong 3 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2023.

Là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ năm 2007, Việt Nam có trách nhiệm thực thi các thỏa ước, hiệp định của WTO, trong đó có Hiệp định SPS (Biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật) để đảm bảo sức khỏe con người, vật nuôi của nước mình cũng như giải quyết các rào cản kỹ thuật đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản xuất khẩu.

Trung tâm RETAQ được kỳ vọng sẽ tăng cường được năng lực kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng an toàn thực phẩm theo chuẩn mực quốc tế, góp phần cải thiện chất lượng, an toàn thực phẩm nông thủy sản Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.

Trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục cùng với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản tích cực hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững.

Thái Mậu