Home / Doanh nghiệp / Năm 2024 Cty CP Phân bón Bình Điền: đặt mục tiêu sản xuất đạt 568.000 tấn và tiêu thụ 568.000 tấn

Năm 2024 Cty CP Phân bón Bình Điền: đặt mục tiêu sản xuất đạt 568.000 tấn và tiêu thụ 568.000 tấn

Ngày 26/04/2024 – Cty Phân Bón Bình Điền đã tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12/2023. Với phần báo cáo năm 2023 và định hướng cho năm 2024, đầy triển vọng nhưng có thể kéo dài sang năm 2025.

Hoạt động năm 2023:

Trong năm này; tình hình tài chính của Công ty được kiểm soát tốt, không phát sinh nợ phải thu khó đòi, tổng hạn mức vốn vay của Công ty không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật. Việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay.

HĐQT đã quyết định phê duyệt quy hoạch cán bộ – lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026 – 2031, bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty, bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hội đồng, thành viên kiểm soát – Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An, chấp thuận để hội đồng thành viên Công ty Thể thao Bình Điền Long An bổ nhiệm lại giám đốc và kế toán trưởng. Cử lại và ủy quyền người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần như: Bình Điền Quảng Trị, Bình Điền Ninh Bình, Bình Điền Mê Kông…

Với cương vị thành viên HĐQT –  ông Lê Quốc Phong đã tích cực tham gia vào công tác chỉ đạo giám sát của HĐQT và có nhiều ý kiến đóng góp để cùng HĐQT thông qua nhiều vấn đề quan trọng ,góp phần vào kết quả hoạt động của Công ty. Ông Nguyễn Văn Thiệu – Chủ tịch HĐQT, với cương vị và trách nhiệm của mình đã lập ra chương trình kế hoạch hoạt động, tổ chức các phiên họp HĐQT theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Năm 2023; tình hình kinh tế nói chung và ngành sản xuất kinh doanh phân bón nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức, Luật số 71/2014/QH13 tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng và gây bất lợi cho phân bón sản xuất trong nước so với phân bón nhập khẩu. Giá cả một số loại nông sản như: lúa, cà phê, tiêu, sầu riêng ở mức cao, sản lượng xuất khẩu tăng làm tăng nhu cầu đầu tư phân bón của bà con nông dân.  Thương hiệu và uy tín của “Phân bón Đầu Trâu” tiếp tục được bà con nông dân trong và ngoài nước tin dùng. Sản lượng sản xuất đạt 582.115 tấn, so với cùng kỳ đạt 111,8%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 99,4%. Sản lượng tiêu thụ đạt 579.505 tấn, so với cùng kỳ đạt 113,6%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 98,96%.

Tổng doanh thu đạt 8.727.211 triệu đồng, so với cùng kỳ đạt 100,1%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 116,8%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 196,239 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 79,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 89,2%. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng Công ty Mẹ đạt 237,488 tỷ đồng, so với cùng kỳ đạt 142,9%, so với kế hoạch năm 2023 đạt 153,2%.

Kết thúc năm 2023, các hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh của Công ty đều tăng. Cụ thể với chỉ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 1,20 lần lên 1,27 lần, chỉ số thanh toán nhanh tăng từ 0,4 lần lên 0,57 lần. Tại ngày 31/12/2023, tài sản ngắn hạn của Công ty ghi nhận đạt 2.743.330 triệu đồng, giảm -21,32% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do giảm hàng tồn kho các loại nguyên liệu phân bón các loại.

Định hướng năm 2024:

Năm 2024; dự báo tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều yếu tố bất lợi, giá cả nông sản, phân bón không ổn định, thời tiết diễn biến phức tạp; bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, đặc biệt là ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga – Ukraine vv… sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón trong nước. chú trọng giữ vững và phát triển thị trường trong nước và Campuchia, phát triển thị trường Lào và một số nước trong khu vực.

Mặc dù găp khó khăn nhưng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong Quý 01/2024 của Công ty vẫn tăng hơn 35 lần so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do Công ty có lượng hàng tồn kho giá thấp vào thời điểm cuối năm 2023. Bên cạnh đó Công ty cũng luôn có những chính sách bán hàng phù hợp với giá cả thị trường tại các thời điểm khác nhau đã làm cho sản lượng bán ra tăng hơn 68% so với cùng kỳ nên tỷ lệ lợi nhuận gộp Quý 01/2024 lên hơn 15%. Tổng lợi nhuận kế toán trước tuế Quý I/2024, là 74.760.339.211; Quý II/2024 là 1.650.028.374. Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo thuế suất phổ thông là 2.450.896.499.

Năm 2024; Công ty Bình Điền đặt mục tiêu sản lượng sản xuất đạt 568.000 tấn, sản lượng tiêu thụ 568.000 tấn, đặt doanh thu mục tiêu 7.137 tỉ đồng, giảm 18% so với kết quả đạt được 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 7%, đạt 210 tỉ đồng.

Thái Mậu