Home / Tag Archives: bankhoan – trangphuc – chuviet – raglai

Tag Archives: bankhoan – trangphuc – chuviet – raglai

Băn khoăn thực trạng chữ viết, trang phục Raglai

Chữ viết, trang phục là một trong những yếu tố quan trọng để nhận diện và phân biệt rõ ràng nhất đặc trưng của dân tộc này với dân tộc khác. Thế nhưng hiện nay, thực trạng về chữ viết, trang phục của đồng bào Raglai trên địa bàn tỉnh ...

đọc tiếp »