Home / Tag Archives: Cohoi – thuhut – dautu

Tag Archives: Cohoi – thuhut – dautu

Cơ hội thu hút đầu tư

Để phục hồi kinh tế trong bối cảnh hiện nay và sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, UBND tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, giải quyết một số vấn đề nhằm mở ra cơ hội thu hút đầu tư phát triển ...

đọc tiếp »