Home / Tag Archives: DHYKPNT – phattrien – nangdong – toandien

Tag Archives: DHYKPNT – phattrien – nangdong – toandien

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch: khẩu hiệu “Phát triển – Năng động – Toàn diện” tương thích với tên gọi Phạm Ngọc Thạch

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023, hội nghị khẳng định: Sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Tầm nhìn phát triển ...

đọc tiếp »