Home / Tag Archives: lang – phunhung

Tag Archives: lang – phunhung

Lăng Phùng Hưng

Ở Hà Nội có nhiều di tích thờ Phùng Hưng – người anh hùng có công đánh đuổi quân xâm lược nhà Đường, bảo vệ bờ cõi ở thế kỷ VIII và được nhân dân suy tôn là Bố Cái đại vương. Ngoài nơi thờ được nhiều người biết đến ...

đọc tiếp »