Home / Tag Archives: mainha – chungvan – nghesi – xutuyen

Tag Archives: mainha – chungvan – nghesi – xutuyen

Mái nhà chung của văn nghệ sỹ xứ Tuyên

Một nhiệm kỳ Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh trôi qua, đội ngũ văn nghệ sỹ lại có dịp nhìn lại thành quả của mình. Trên lĩnh vực văn học, hội họa, âm nhạc… đội ngũ sáng tác ngày càng lớn mạnh. Nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc ...

đọc tiếp »