Home / Tag Archives: nhungthach – thuccua – lanh dao

Tag Archives: nhungthach – thuccua – lanh dao

Những thách thức của nhà lãnh đạo

“Những thách thức của nhà lãnh đạo” của 02 tác giả James M. Kouzes và Barry Z. Posner là cẩm nang thực nghiệm giúp bạn vừa nghiên cứu và vừa thực hành trong hành trình lãnh đạo của mình. Cuốn sách đề cập tổng quan về 05 hành vi và ...

đọc tiếp »