Home / Tag Archives: thutuong – dondoc – hotro – tienthuenha – chonguoi – laodong

Tag Archives: thutuong – dondoc – hotro – tienthuenha – chonguoi – laodong

Thủ tướng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022, tại công văn số 4718/VPCP-KTTH ngày 27-7-2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, ...

đọc tiếp »