Home / Tin tức / CTCP Quốc Cường Gia Lai: thông báo bị phạt thuế hơn 01 tỷ đồng

CTCP Quốc Cường Gia Lai: thông báo bị phạt thuế hơn 01 tỷ đồng

CTCP Quốc Cường Gia Lai; mã chứng khoán bán QCG đã được TGĐ – Nguyễn Thị Như Loan thông báo nội dung: ngày 06 tháng 06 năm 2022, CTCP Quốc Cường Gia Lai nhận được quyết định số 1212/QĐCTGLA của Cục thuế tỉnh Gia Lai ký ngày 06 tháng 06 năm 2020, về việc xử phạt vi phạm hành chính cho kỳ thanh toán thuế năm 2019 – 2020.

Theo đó tổng số thuế truy thu và tiền chậm nộp phạt hành chính như sau: tổng số thuế là 1.406.236.751 ₫ồng tiền chậm nộp thuế, tiền phạt hành chính là 886.844.996 đồng. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06 tháng 06 năm 2022./

Điều đáng lo là tiền thuế gốc không bao nhiêu nhưng số tiền phạt hành chánh mới đáng lo ngại, điều mà các doanh nghiệp rất “sợ” và bị ám ảnh như là nợ “xã hội đen”, vì nó tăng hàng ngày.

TM