Home / Kinh tế

Kinh tế

Chuyến tàu “tăng trưởng xanh” chuyển bánh

Thực hiện “Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030“ của Chính phủ mà trong đó tập trung phát triển du lịch Lâm Đồng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chất lượng cao và bền vững, tạo động lực cho các ngành ...

đọc tiếp »