Home / Tin tức / Thông báo thu hồi đất của UBND Thành phố Nha Trang để thực hiện dự án cải tạo ĐZ (đường dây) 110 kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu

Thông báo thu hồi đất của UBND Thành phố Nha Trang để thực hiện dự án cải tạo ĐZ (đường dây) 110 kV Nha Trang – Diên Khánh – Suối Dầu