Home / Tag Archives: muoinam – tangtruong – nongnghiep – obaolam

Tag Archives: muoinam – tangtruong – nongnghiep – obaolam

Mười năm tăng trưởng nông nghiệp ở Bảo Lâm

Mười năm triển khai các giải pháp phối hợp đồng bộ, huyện Bảo Lâm đã đạt tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực, trong đó đáng kể về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp với những chỉ tiêu đột phá. Sản phẩm bơ 034 ở huyện Bảo Lâm tiếp tục phát ...

đọc tiếp »