Home / Tag Archives: Tuanle – sanpham – ocoptiengiang – taitphcm

Tag Archives: Tuanle – sanpham – ocoptiengiang – taitphcm

Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang tại TP.HCM

Sáng ngày 29/08/2023; tạiTP.HCM – tỉnh Tiền Giangđãchính thức khai mạc “Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang tại TP.HCM”. Tuần lễ giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của Tiền Giang tại TP.HCM diễn ra cùng ...

đọc tiếp »