Home / Tin tức / Cao Bằng: toàn tỉnh thu thuế xuất nhập khẩu 100,4 tỷ đồng

Cao Bằng: toàn tỉnh thu thuế xuất nhập khẩu 100,4 tỷ đồng

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan tỉnh thu thuế xuất nhập khẩu được 110,2 tỷ đồng, trong đó thu tại địa bàn tỉnh Cao Bằng được 100,4 tỷ đồng, đạt 80% dự toán Bộ Tài chính giao, 67% dự toán tỉnh giao, 29% chỉ tiêu phấn đấu theo kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho khách hàng.

Trong đó, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tà Lùng thu 48,9 tỷ đồng, đạt 70% dự toán tỉnh giao, giảm 28%; Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh thu 50,8 tỷ đồng, đạt 91% dự toán tỉnh giao, tăng 60%; Hải quan Cửa khẩu Sóc Giang thu hơn 1 tỷ đồng, đạt 30% dự toán tỉnh giao, giảm 65%; Hải quan Cửa khẩu Bí Hà thu hơn 140 triệu đồng, đạt 1% dự toán tỉnh giao, giảm 99%…

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 495,7 triệu USD, tăng 47,5% so với cùng kỳ; kim ngạch giám sát (tờ khai mở tại Hải quan khác) 1 tỷ 343 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ.

Nguồn: baocaobang.vn