Home / Doanh nghiệp / Minh Phú dự kiến tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, hạ kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Minh Phú dự kiến tổ chức ĐHCĐ trực tuyến, hạ kế hoạch lợi nhuận năm 2022

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán MPC – UPCoM) công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 24/6 bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, trong năm 2022, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 sẽ tăng 92,8% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, trước đó Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận là 1.286,5 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch đầu năm, trong tài liệu Đại hội cổ đông lần này, Công ty đã hạ kế hoạch lợi nhuận 20 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2022 của Minh Phú (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ).

Kế hoạch năm 2022 của Minh Phú (Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ).

Minh Phú cho biết thêm với tầm nhìn phát triển chuỗi giá trị tôm hướng đến kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trên nền tảng số, duy trì là công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam và của thế giới, giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có cũng như không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Công ty sẽ triển khai các dự án lớn nhằm xây dựng các vùng nuôi tập trung như tôm rừng, tôm quảng canh, tôm siêu thâm canh công nghệ cao và tôm lúa theo phương thức liên kết hợp tác với đầy đủ cơ sở hạ tầng cấp, thoát nước, dịch vụ kỹ thuật.

Thưởng cổ phiếu tỷ lệ 100%

Xét về cổ tức, năm 2021, Công ty trình cổ đông kế hoạch cổ tức 23% trên mệnh giá, tương đương 2.300 đồng/cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch đầu năm cổ tức từ 50 đến 70%, mức cổ tức Công ty trình cổ đông thấp hơn rất nhiều. Bước sang năm 2022, mức cổ tức dự kiến từ 50 đến 70%.

Ngoài ra, Minh Phú cũng trình cổ đông kế hoạch giảm vốn điều lệ khi thực hiện mua lại 56.350 cổ phiếu quỹ từ người lao động để giảm vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng về chỉ còn 1.999,4 tỷ đồng.

Một nội dung đáng chú ý, Công ty thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Như vậy, nếu tính sau khi điều chỉnh mua lại cổ phiếu quỹ từ nhân viên, nếu phát hành thành công vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 1.999,4 tỷ đồng lên 3.998,9 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt.

Đồng thời, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nagoya Yutaka và ông Tsukahara Keiichi và đồng thời đề cử bổ sung hai thành viên thay thế là ông Sasaki Takahiro và ông Hamaya Harutoshi, đại diện cho nhóm cổ đông MPM Investments Pte. Ltd sở hữu 70,2 triệu cổ phiếu, chiếm 35,1% vốn điều lệ.

Được biết, ông Hamaya Harutoshi sinh năm 1967, quốc tịch Nhật Bản, trình độ Cử nhân Nông Nghiệp, Đại học Hokkaido. Ông Sasaki Takahiro sinh năm 1969, quốc tịch Nhật Bản.

Quý I/2022, Minh Phú hoàn thành được 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 91,18 tỷ đồng, lần lượt tăng 50,9% và 242,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,8% lên 11,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 99,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 245,7 tỷ đồng lên 491,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,3%, tương ứng tăng thêm 6,27 tỷ đồng lên 32,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 80,3%, tương ứng tăng thêm 140,2 tỷ đồng lên 314,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,7%, tương ứng tăng thêm 16,3 tỷ đồng lên 66,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, chi phí bán hàng có dấu hiệu tăng mạnh chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng cao. Cụ thể, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 136,78 tỷ đồng lên 302,64 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Công ty hoàn thành chỉ hoàn thành được 7,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 396,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 300,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 223,9 tỷ đồng và dòng tiền  tài chính dương 91,8 tỷ đồng.

Được biết, trước đó năm 2021, Minh Phú vừa ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 686,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Minh Phú tăng nhẹ 0,9% so với đầu năm lên 9.647,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu tồn kho đạt 3.924,4 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.992,5 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.403,2 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 91,2 tỷ đồng lên 3.341,7 tỷ đồng và chiếm tới 34,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, có tới 3.308,9 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Xét trong cơ cấu nợ vay ngắn hạn, Công ty đang nợ 2.523,6 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh  Cà Mau; 616,1 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Cà Mau; và 169,2 tỷ đồng Ngân hàng BIDV – chi nhánh Cà Mau.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/6, cổ phiếu MPC giảm 600 đồng về 42.400 đồng/cổ phiếu.

Nguồn: baodautu.vn