Home / Kinh tế / Nông nghiệp / Tổng Cục Thủy sản: triển khai các quy định về quản lý thủy sản

Tổng Cục Thủy sản: triển khai các quy định về quản lý thủy sản

Vừa qua tại TP.HCM, Tổng Cục Thủy sản đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quản lý Thức ăn Thủy sản, sản phẩm Môi trường, Nuôi trồng thủy sản, bàn giải pháp ổn định sản xuất năm 2022.

Về mặt quản lý nhập khẩu; Tổng cục Thủy sản sẽ kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản không thuộc đối tượng phải kiểm dịch. Cục Bảo vệ thực vật sẽ kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản có nguồn gốc thực vật thuộc đối tượng phải kiểm dịch. Cục Thú y Kiểm tra chất lượng thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản có nguồn gốc động vật thuộc đối tượng phải kiểm dịch.

Kết quả từ Tổng Cục thủy sản:

Còn việc lưu thông trên thị trường; Tổng cục Thủy sản – Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, các tỉnh – cơ quan khác có thẩm quyền theo quy định của pháp luật sẽ quản lý điều kiện mua bán nhập khẩu chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình lưu thông trên thị trường; Cục thủy sản đã xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản để các tổ chức cá nhân cung cấp thông tin về sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.

Đến nay; Tổng cục Thủy sản đã cấp 107 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cho cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. Các địa phương cấp 530 giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất có vốn đầu tư trong nước. Hiện tại; có 1.409 doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin 25.530 sản phẩm sản xuất trong nước và cập nhật thông tin 2.109 sản phẩm nhập khẩu.

Đã có 15 tổ chức đăng ký hoạt động chỉ định chứng nhận hợp quy thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường…Tuy nhiên vẫn gặp một số khó khăn tồn tại như: phát hiện nhiều vi phạm về chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường – cơ sở sản xuất không đủ điều kiện sản xuất, quản lý điều kiện sản xuất chưa đảm bảo quy định, cung cấp thông tin sản phẩm chưa đúng, vi phạm quản lý của luật thủy sản, cung cấp thông tin sản phẩm có công dụng phòng trị bệnh có thành phần ngoài danh mục được phép sử dụng, một số quy định về quản lý chưa xác thực tế.

Kết quả từ Sở NN&PTNT TP.HCM:

Theo báo của Sở NN & PTNT TP.HCM; trên địa bàn TP.HCM có 118 cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật tư thủy sản, 521 cơ sở nhập khẩu kinh doanh hàng hóa vật tư thủy sản có đăng ký trụ sở trên địa bàn, Sở tiếp nhận 863 hồ sơ công bố hợp quy cho 6.456 sản phẩm. Trong đó có 2.912 sản phẩm thức ăn thủy sản, 3.543 sản phẩm xử lý môi trường, 01 nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Trong quá trình kiểm tra 03 đại lý kinh doanh sản phẩm phục vụ trong nuôi trồng thủy sản, lấy 04 mẫu sản phẩm để phân tích chất lượng, các mẫu được phân tích đạt chất lượng. Kiểm tra 25 cơ sở sản xuất các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thủy sản, lấy 10 mẫu để phân tích chất lượng, kết quả phân tích phát hiện 02 trường hợp vi phạm sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, chưa gửi thông tin đến Bô NN & PTNT, sản xuất hàng giả, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định sản xuất hàng hóa, có nhãn ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa…Sở ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 trường hợp trên, với tổng số tiền là 274.500.000đồng. Buộc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với 75 sản phẩm (1.631 kg và 343 lít) thức ăn thủy sản.

Kiểm tra hai cơ sở kinh doanh giống thủy sản, cá cảnh, lấy 03 mẫu để phân tích chất lượng kết quả, phát hiện một trường hợp vi phạm buôn bán sản phẩm thức ăn thủy sản  – sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản trên thị trường chưa gửi thông tin đến Bộ NN & PTNT, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường, với tổng số tiền là 90.000.000 đồng. Kiểm tra 10 cơ sở nuôi trồng thủy sản, lấy 41 mẫu để kiểm tra chất lượng sản phẩm vật tư thủy sản và an toàn vùng nuôi, kết quả 41 mẫu chưa phát hiện vi phạm.

Tại hội nghị đã có 08 ý kiến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nêu ý kiến đề nghị xem xét và hướng doanh nghiệp thực hiện các quy định như: Có nhiều doanh nghiệp đã đăng ký trên phần mềm trước đó, sau có đôi chỗ sửa đổi trên nhãn bao bì không được, xin được hướng dẫn và xem xét để doanh nghiệp không bị phạt khi lưu thông trên thị trường. Một số vấn đề liên quan đến khai báo nguồn gốc nguyên liệu sản xuất, việc nhập khẩu chất tạo mùi trong thủy sản, doanh nghiệp làm cách nào để được nhập khẩu kit tex cho môi trường nước thủy sản, kiểm tra chất protein ở đâu…

Theo nhận định từ Tổng Cục thủy sản về việc nhập lại dữ liệu trên phần mền từ các doanh nghiệp đang gặp khó khăn là do chính doanh nghiệp không tự “làm”, đi thuê một nhóm hoặc cá nhân…đã dẫn đến việc mất code, mất password, vì vậy doanh nghiệp cần cẩn thận và kiểm tra lại. Trong thời gian tới sẽ có nhiều đợt thanh tra kiểm tra, nếu doanh nghiệp làm sai quy định sẽ bị phạt, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp. Các câu hỏi về chuyên môn sâu, doanh nghiệp nên có văn bản cụ thể để các chuyên ngành có thể trả lời rõ rằng hoặc tham mưu cho đon vị có thẩm quyền.

Một số quy định mới trong quản lý Thức ăn thủy sản, Sản phẩm xử lý môi trường , Nuôi trồng thủy sản (băn bản đả ban hành trong năm 2020 – 2022): Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi – Nghị định 43/2017/NĐ-CP. Thông tư 01/2022/TT-BNNPTNT, ban hành mã HS. Thông tư 16/2021/TT-BNNPTNT, danh mục hàng hóa nhóm 02.

Ngọc Diễm