Home / Kinh tế / Nhật Bản ký kết 03 thỏa thuận vay ODA với Việt Nam

Nhật Bản ký kết 03 thỏa thuận vay ODA với Việt Nam

Ngày 04/07/2023; Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản – JICA, đã ký ba thỏa thuận với Chính phủ Việt Nam cung cấp khoản vay ODA, tổng trị giá lên tới 60.983 triệu yên, trong đó bao gồm:  50.000 triệu yên – tương đương 8.750 tỷ đồng, cho chương trình “Hỗ trợ ngân sách chung để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam hậu đại dịch Covid-19”. 6.244 triệu yên – tương đương 1.093 tỷ đồng, cho dự án “Cải tạo hạ tầng giao thông công cộng tại tỉnh Bình Dương” và 4.739 triệu yên – tương đương 829 tỷ đồng, cho dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Giai đoạn 1)”.

Việc ký kết các thỏa thuận vay này đánh dấu một cột mốc quan trọng ỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Tăng trưởng GDP của quý 01 và nửa đầu năm 2023 ghi nhận ở mức thấp 3,32% và 3,72% cho thấy tầm quan trọng và tính cấp thiết của các chính sách hỗ trợ và thúc đẩy chi tiêu công của Chính phủ để kích thích nền kinh tế. Khoản hỗ trợ ngân sách chung này nhằm cung cấp cho Chính phủ Việt Nam nguồn vốn ưu đãi cao để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội thời kỳ hậu Covid-19 đã được Quốc hội thông qua.

Trong những năm qua, tỉnh Bình Dương có sự gia tăng dân số đáng kể và quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng tỉnh Bình Dương sẽ giảm bớt ùn tắc giao thông và tăng cường kết nối giữa các thành phố thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông nối thành phố mới Bình Dương và nhà ga Suối Tiên của Tuyến đường sắt đô thị số 01 – TP.HCM, qua đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Dương. Dự dành cho tỉnh Bình Dương, đóng góp vào Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) số 9 (Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng).

Toàn cảnh Lễ ký kết

Tỉnh Lâm Đồng được thiên nhiên ban tặng nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp; Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã thiết lập Tầm nhìn Trung và dài hạn trong Hợp tác Nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản (Giai đoạn 1: 2015-2019, Giai đoạn 2: 2020-2024) nhằm tăng cường chuỗi giá trị thực phẩm tại Việt Nam. Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Giai đoạn 1)” được thành lập nhằm bước đầu chuyển đổi ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng thông qua cải thiện cơ sở hạ tầng, bao gồm mạng lưới đường bộ (để tăng cường vận chuyển nông sản), hệ thống thủy lợi và Trung tâm Thu mua Hoa, hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao thu nhập cho người nông dân và đẩy mạnh công nghiệp hóa ngành nông nghiệp. Dự án này sẽ đóng góp vào SDGs số 2 (Không còn nạn đói) và số 12 (Sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm). Dự án là một mô hình quan trọng trong hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thái Mậu