Home / Kinh tế / Tiếp tục thực hiện các giải pháp bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ

Tiếp tục thực hiện các giải pháp bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ

Ngày 5/12, UBND tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ trong 2 tháng cuối năm 2023 và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp bình ổn giá hàng hóa, dịch vụ

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuẩn bị các điều kiện để phục vụ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài chính tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đặc biệt là các khoản chi trợ cấp cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, trục lợi chính sách; nợ công; tài sản công; kịp thời phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan đề xuất các biện pháp, giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và các điều kiện cần thiết khác phục vụ đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chi trả tiền lương, tiền thưởng kịp thời, đầy đủ cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng cập nhật, kịp thời đưa tin để người dân biết về thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 .

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương có kế hoạch đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường (tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân) để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, bán hàng trên nền tảng không gian mạng.

Nguồn: baolamdong.vn