Home / Tag Archives: Baclieu – gialua – chatluong – caotieu – thude

Tag Archives: Baclieu – gialua – chatluong – caotieu – thude

Bạc Liêu: Lúa chất lượng cao dễ tiêu thụ

Hiện lúa vụ hè thu muộn được thương lái về đồng thu mua mạnh, giá tăng trở lại. Ở các huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân (Bạc Liêu) nông dân đang thu hoạch lúa cho biết: Một số giống như Đài Thơm 8, Nàng Hoa 9 bán lúa tươi tại ruộng ...

đọc tiếp »