Home / Tag Archives: Caobang – xuanay

Tag Archives: Caobang – xuanay

Trấn Cao Bằng xưa – tỉnh Cao Bằng nay

Bài 17: Văn hóa – khoa cử nhà Mạc ở Cao Bằng Sau khi lên đóng đô ở trung tâm Hòa An (Cao Bằng), nhà Mạc hiện diện như một vương triều chính thống. Để đảm bảo sự tồn tại của mình, nhà Mạc không chỉ có những chính sách ...

đọc tiếp »